Akty Prawne

Zestaw aktów prawnych 2023 na uprawnienia budowlane

Akty prawne są dokumentami zawierającymi przepisy skierowane do wszystkich obywateli lub wybranych jednostek organizacyjnych. W ramach uprawnień budowlanych niezbędna jest znajomość tych aktów prawnych, które regulują przepisy stosowane w szeroko rozumianym budownictwie oraz wszelkich tematach powiązanych z procesem budowlanym. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wyznaczono 173 akty prawne, których znajomość wymagana jest na egzaminie na uprawnienia budowlane.

Gdzie znaleźć akty prawne

Spis wymaganych aktów prawnych znaleźć można na stronach regionalnych izb inżynierów budownictwa albo na stronie Polskiej Izby Inżynierów. Poszczególne akty prawne są ogólnodostępne i można je pobrać z oficjalnej strony sejmowej ISAP. Odnalezienie wszystkich aktów prawnych i ich pobranie może trwać od kilku do kilkunastu godzin. W ramach pakietu "Akty prawne" przygotowaliśmy dla Ciebie możliwość pobrania wszystkich aktów prawnych oraz interaktywnego spisu aktów z jednego miejsca jednym kliknięciem.

Akty prawne 2023 - komplet materiałów

W ramach pakietu "Akty prawne 2023" można pobrać wszystki obowiązujące na egzaminie na uprawnienia budowlane akty prawne (Lista Aktów Prawnych na dole strony). Wszystkie dokumenty są ponumerowane, oznaczone i mają postać plików PDF.
akty prawne na uprawnienia budowlane
Głównym elementem pakietu jest interaktywny plik SPIS, mający postać pliku HTML. Plik ten otwiera się w dowolnej przeglądarce i nie wymaga dostępu do Internetu. Zawiera on tabelaryczny spis wszystkich aktów prawnych z możliwością filtrowania według konkretnej specjalności.
spis aktów prawnych
Należy pamiętać, że nie każda specjalność obejmuje zakres wszystkich aktów prawnych. Inny jest zakres dla uprawnień ograniczonych kolejowych, a inny dla uprawnień konstrukcyjnych bez ograniczeń. Plik SPIS wyświetli Tobie te akty prawne, które są wymagane na egzaminie na uprawnienia budowlane dla Twojej specjalności. Poszczególne Akty prawne można przeglądać klikając odpowiednie tytuły w spisie aktów.
uprawnienia budowlane

Pobierz zestaw Aktów prawnych 2023

Poniżej możesz pobrać zestaw aktów prawnych 2023 w cenie 30 zł. Aby pobrać pakiet należy zakupić Kod dostępu do aktów prawnych, wpisać go w poniższym polu, wpisać dwukrotnie poprawny, własny adres e-mail oraz kliknąć przycisk Pobierz pakiet. Po wpisaniu poprawnego kodu wyświetli się link do pobrania pakietu. Link zostanie również wysłany na podany adres e-mail. Pamiętaj, że na pobranie pliku masz 12 godzin.
Wpisz kod dostępu do Aktów Prawnych
Podaj swój adres e-mail
Potwierdź swój adres e-mail

Lista Aktów Prawnych wchodzących w skład pakietu:
1.Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane.
2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
3.Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21.04.1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności.
4.Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.
[rozwiń]
Warunki zakupu: Przed zakupem należy zapoznać się z zrzutami ekranu prezentującego pakiet aktów prawnych. Pobranie pakietu oznacza akceptację warunków licencji, regulaminu sprzedaży.
Licencja: Dla jednego użytkownika, bez prawa do rozpowszechniania.
Uwaga: Teksty aktów prawnych nie są przedmiotem sprzedaży, są one dostępne dla każego za darmo w serwisie internetowym sejmu. Przedmiotem sprzedażu jest usługa skompletowania i skatalogowania aktów prawnych według wytycznych Polskiej Izby Inżynierów oraz interaktywny spis aktów prawnych.