Książka praktyki zawodowej

Co to jest dziennik praktyki zawodowej

Dziennik praktyki zawodowej czy też Książka praktyki zawodowej jest dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej niezbędnej do ubiegania się o uprawnienia budowlane. Wewnątrz dziennika praktyk znajdziemy następujący zapis: Osoba odbywająca praktykę zawodową dokumentuje przebieg praktyki zawodowej w „Książce praktyki zawodowej” – zarejestrowanej w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, właściwej według miejsca zamieszkania..

Jak wypełnić dziennik praktyk

Dziennik praktyk wypełnia osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane. Książka praktyki zawodowej składa się z dwóch części. Pierwsza część to zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej. W tej tabeli należy wpisać pracodawców, formę zatrudnienia oraz budowy bądź projekty nad którymi pracowaliśmy. Najistotniejsze jest tutaj podanie dokładnego okresu czasu odbywania konkretnej praktyki.
[rozwiń]

Wypełniony dziennik praktyk

W poniższym pakiecie znajdziesz dwie kompletnie wypełnione książki praktyk zawodowych. Przykładowy wypełniony dziennik praktyk może służyć pomocą dla osób prawdzących swoje książki praktyk. Książki zostały pozytywnie zweryfikowane przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne w latach 2012 i 2014. W pakiecie znajdują się 2 zeskanowane dzienniki (razem 98 stron): pierwszy z praktyką zawodową na uprawnienia wykonawcze drogowe, drugi z częściową praktyką zawodową na uprawnienia projektowe mostowe i praktyką zawodową na uprawnienia wykonawcze mostowe. Wszelkie nazwiska, nazwy własne oraz lokalizacje zostały zamazane. Obie książki praktyk są kompletne, zawierają zarówno zbiorcze zestawienie praktyk jak i opis szczegółowego przebiegu praktyk. Poniżej znajdują się miniatury wszystkich stron z pakietu (rozwiń, żeby zobaczyć całość.)
dziennik praktyk dziennik praktyk dziennik praktyk dziennik praktyk dziennik praktyk dziennik praktyk dziennik praktyk
dziennik praktyk dziennik praktyk dziennik praktyk dziennik praktyk dziennik praktyk dziennik praktyk dziennik praktyk
[rozwiń]

Pobierz dziennik praktyk

Pobierz stronę przykładowego dziennika praktyk będącego częścią pakietu.

Poniżej możesz pobrać kompletny pakiet przykładowych dzienników praktyk w cenie 30 zł. Aby pobrać pakiet należy zakupić Kod dostępu do dzienników, wpisać go w poniższym polu, wpisać dwukrotnie poprawny, własny adres e-mail oraz kliknąć przycisk Wyślij pakiet. Zeskanowane przykadowe dzienniki mają postać pliku PDF. Plik zostanie wysłany na podany adres e-mail (waga pliku ok. 10MB). Do przeglądania zeskanowanych dzienników niezbędna jest przeglądarka plików PDF, np Adobe Reader.
Wpisz kod dostępu do dzienników
Podaj swój adres e-mail
Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca załącznik - zeskanowane przykładowe dzienniki praktyk. Wiadomość zostanie wysłana w ciągu kilku minut od podania prawidłowego kodu. Proszę sprawdzić Skrzynkę odbiorczą oraz folder Spam. Jeżeli wiadość nie zostanie dostarczona prosimy o kontakt.
Potwierdź swój adres e-mail

Warunki zakupu: Przed zakupem należy zapoznać się z przykładową stroną z dziennika praktyk będącego częścią pakietu. Pobranie pliku oznacza akceptację warunków licencji, regulaminu sprzedaży.
Licencja: Dla jednego użytkownika, bez prawa do rozpowszechniania.