Uprawnienia architektoniczne

Uprawnienia architektoniczne są z jednym z rodzajów uprawnień budowlanych. Aby zdobyć uprawnienia architektoniczne należy zdać egzamin na uprawnienia budowlane architektoniczne. Aby móc przystąpić do egzaminu na uprawnienia architektoniczne należy posiadać wykształcenie wyższe na poziomie magisterskim oraz udokumentowaną praktykę zawodową. Postępowanie kwalifikacyjne na uprawnienia architektoniczne składa się z dwóch części. W pierwszej części Komisja Egzaminacyjna weryfikuję książki praktyk zawodowych. Po pomyślnej weryfikacji kandydaci zostają dopuszczeniu do drugiej części, czyli do egzaminu na uprawnienia budowlane architektoniczne. Egzamin na uprawnienia architektoniczne również składa się z dwóch części. Część pierwsza ma formę testową i składa się kilkudziesięciu pytań z trzeba odpowiedziami. Cześć druga ma charakter ustnej odpowiedzi i składa się z kilku pytań, które w określony czasie opracowujemy i referujemy przez Komisją Egzaminacyjną. Szczegółowe informacje na temat uprawnień architektonicznych oraz egzaminu na uprawnienia architektoniczne można znaleźć na stronie internetowej Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej.

Podobne zagadnienia:
  • uprawnienia architektoniczne wymagania
  • uprawnienia architektoniczne praktyka na budowie
  • uprawnienia architektoniczne testy
  • uprawnienia architektoniczne w ograniczonym zakresie
  • uprawnienia architektoniczne wykonawcze
  • uprawnienia architektoniczne po budownictwie
  • uprawnienia architektoniczne zakres
  • uprawnienia architektoniczne w niemczech

Tagi: uprawnienia architektoniczne, uprawnienia dla architektów, uprawnienia architektury, egzamin na uprawnienia architektoniczne

Pozostałe pytania: