Wypelniony dziennik praktyki zawodowej

Informacja dla posiadających dziennik praktyk pobrany przed wejściem w życie w dniu 10 sierpnia 2014 r. Ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. 2014 r. poz 768).
Wypełniony dziennik praktyki zawodowej to marzenie wielu młodych inżynierów, szczególnie na przełomie sierpnia/września i lutego/marca. Kiedy zbliża się termin składania swoich wypełnionych dzienników praktyk zawodowych wszyscy stają na głowie aby uzupełnić książkę praktyk. Jeżeli nie robiło się tego na bieżąco, mogą wyniknąć duże problemy. Kończąc pracę w danej firmie lub na danym kontrakcie warto zadbać o to, aby cała praktyka była odpowiednio udokumentowana i wypełniona w książce praktyki zawodowej. Wiele osób ma trudności z wypełnianiem dziennika i nie wiem jakiego typu sformułowań używać. Z pomocą może przyjść przykładowy dziennik praktyk. Dzięki takim przykładowym dziennikom mamy pojęcie w jaki sposób prowadzić i wypełniać swój dziennik praktyki budowlanych. W której osobie umieszczać wpisy, jak szczegółowo opisywać swoją praktykę oraz jaki informacje umieścić w zbiorczym zestawieniu praktyk. Wypełniona tabela zbiorczego zestawienia praktyk może okazać się w wielu przypadkach bardzo cenna. Wzorując się na już wypełnionych dziennikach warto zwrócić uwagę aby były to dzienniki, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Komisje Egzaminacyjne.

Podobne zagadnienia:
  • jak wypełnić dziennik praktyk
  • wypełniony dziennik praktyk
  • wypełniona książka praktyki zawodowej
  • jak wypełnić książkę praktyki zawodowej
  • dziennik praktyk zawodowych
  • dziennik praktyki zawodowej wzór
  • książka praktyki zawodowej
  • skan książki praktyki zawodowej
W związku z wejściem w życie w dniu 10 sierpnia 2014 r. Ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. 2014 r. poz 768), w której nie ma mowy o sposobie dokumentowania praktyki zawodowej i jej formie, a także wraz z uchyleniem aktu wykonawczego, jakim jest rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zmianami) dzienniki praktyk nie są wymagane do udokumentowania praktyki zawodowej.


Tagi: dziennik praktyki zawodowej wypełniony, gotowy dziennik praktyk, przykładowy dziennik praktyk, książka praktyki zawodowej pdf

Pozostałe pytania: